Výrobné haly v priem. parku Jaklovce

Miesto stavby:

Jaklovce

Účel stavby:

Výrobné haly

Investor:

 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2007