Depo Košice

Miesto stavby:

 Košice

Účel stavby:

 Depo

Investor:

KTC Košice s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba oceľovej konštrukcie

Stupeň projektu:

DDOK

Rok:

2023

» BIM modely
» Vzorová dokumentácia