Statické posúdenie strechy Športová hala Stará jazdiareň (predtým Angels aréna)

 

Miesto stavby:

 Košice

Účel stavby:

 Športová hala

Investor:

 Mesto Košice

Forma výstavby:

Rekonštrukcia historickej haly

Stupeň projektu:

Statický posudok

Rok:

2023

» BIM modely
» Vzorová dokumentácia