Skladovacia a baliaca hala TOL

Miesto stavby:

Poprad 

Účel stavby:

Skladovacia hala

Investor:

Rottel, s. r. o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt

Rok:

2007