AIR TRANSPORTE EUROPE- HANGÁR Letisko- Poprad

Miesto stavby:

 Poprad

Účel stavby:

 Hangár

Investor:

AIR-TRANSPORT EUROPE s.r.o.

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

RP, DDOK

Rok:

2023