Windgondel

Miesto stavby:

Rakúsko

Účel stavby:

 Architektonicky špecifická konštrukcia pre verejný záujem

Investor:

Waagner Biro

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

DDOK

Rok:

2023


» BIM modely