STATICKÉ POSÚDENIE PRE UMIESTNENIE FVE PANELOV

Miesto stavby:

Rajecká lesná, Kláštor pod znievom

Účel stavby:

 

Investor:

 Kofola a.s.

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

STJS

Rok:

2022