ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY SŠ PREŠOV

Miesto stavby:

Prešov

Účel stavby:

Hala praktického vyučovania

Investor:

 SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

RP + DDOK 

Rok:

2022