https://www.tvkosice.sk/video/636a8f9a1a60d047c0ef7dba

Športová hala Stará jazdiareň (predtým Angels aréna)

Miesto stavby:

Košice

Účel stavby:

Športová hala

Investor:

 Mesto Košice

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

Optimalizácia + DDOK 

Rok:

2022