https://construsoftbimawards.com/cs/terminal-intermodalnej-prepravy-luzianky/

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Miesto stavby:

Lužianky

Účel stavby:

Projekt infraštruktúry

Investor:

Železnice Slovenskej republiky

Forma výstavby:

Projekt infraštruktúry

Stupeň projektu:

 

DDOK
RPOK
 

Rok:

2018