Výrobná hala MFS MAGNA PT Kechnec

Miesto stavby:

Kechnec, Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

Magna PT s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

 Statika pre stavebné povolenie

Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií DDOK

Rok:

2021