Stavebné centrum firmy PIL-STAV Prešov

Miesto stavby:

Prešov, Petrovianska cesta 284

Účel stavby:

Stavebné centrum

Investor:

PIL -STAV, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

 Realizačná statika

Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií DDOK

Rok:

2021