Sklad pre nárazníky Continental Púchov

Miesto stavby:

Púchov

Účel stavby:

Sklad

Investor:

 Continental Matador Rubber s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

 Realizačná statika

Rok:

2021