Výrobná hala Leader Gasket Technologies Bytča

Miesto stavby:

Bytča

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

Leader Gasket Technologies

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

 Projekt pre stavené povolenie - časť statika

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií DDDPK

Rok:

2021