TM logistické centrum

Miesto stavby:

Třínec

Účel stavby:

 

Investor:

Pro NORTH a.s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dok. OK    

Rok vypracovania:

2007

Ukončenie stavby:          

 

Zastavaná plocha:

1 092 m2

Obost. priestor:

9 828 m3 

 

Oceľová hala a administratíva  o rozmeroch 26m x 42m, výška 9m.