Úprava zlievarenských a sklárskych pieskov Senica

Miesto stavby:

Senica

Účel stavby:

 

Investor:

 

Forma výstavby:

 

Stupeň projektu:

DDOK

Rok:

2010