Urgentný príjem pre nemocnice

Miesto stavby:

Košice, Levoča, Krompachy

Účel stavby:

Urgentný príjem 

Investor:

AGEL SK a.s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Technický dozor 

Rok:

2020