Polyfunkčné centrum Zvolen

Miesto stavby:

Zvolen

Účel stavby:

Polyfunkčná stavba

Investor:

 -

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Štúdia

Rok:

2020