Projekt výstavby kompostárni JRK

Miesto stavby:

-

Účel stavby:

Kompostárne

Investor:

Obce

Forma výstavby:

Dodávateľsky

Stupeň projektu:

PSP

Rok:

2020