Prístavba k obchodnému centru RGB Lipt.Mikuláš

Miesto stavby:

Liptovský MIkuláš

Účel stavby:

Prístavba

Investor:

 RGB Liptov s.r.o.

Forma výstavby:

Dodávateľsky

Stupeň projektu:

DDOK

RP statika

Rok:

2020