Ako tím špecialistov zo spoločnosti Hescon s.r.o. sme pracovali na posúdení pôvodnej oceľovej i betónovej nosnej konštrukcie a návrhu 6 podlažnej vostavby v betónovej časti budovy pivovaru Popper v Bytči,  Na stavbe sme rovnako zabezpečovali diagnostiku nosných konštrukcií. Spoločne s architektom projektu sme konzultovali možnosti riešenia prestavby a hľadali kompromis medzi požiadavkami architektúry a nosných konštrukcií stavby. Na začiatku sme spracovávali statiku stavby v podrobnosti dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Po vydaní stavebného povolenia budeme pracovať na realizačnej dokumentácií statiky.

OBYTNÝ SÚBOR POPPER Bytča

Miesto stavby:

Bytča

Účel stavby:

Bytová budova

Investor:

Vysado s.r.o.

Forma výstavby:

Dodávateľsky

Stupeň projektu:

PSP statika

RP statika

Rok:

2020