Obchodné centrum
Dielenská dokumentácia
Oceľové konštrukcie

Obchodné centrum aWORLD

Miesto stavby:

Žďár nad Sázavou      

Účel stavby: 

obchodné centrum

Investor:

aWORLD s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

2007

Zastavaná plocha:

900 m2

Obost. priestor:

17 200 m3