Výrobný areál KAMAX Bardejov

Miesto stavby:

Bardejov

Účel stavby:

Výrobný areál

Investor:

 KAMAX Fasteners, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

DDOK

DDPK

Rok:

2019