Výrobný závod Metalport

 

Miesto stavby:

Trebišov

Účel stavby:

Výrobný závod

Investor:

 METALPORT, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

DUR

PSP 

RP 

Rok:

2019