Hotel Centrum 1 Jasná

Miesto stavby:

Jasná

Účel stavby:

Hotel Centrum

Investor:

 TMR 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

DUR, statika

PSP statika

RP statika 

Rok:

2019