Autobusová stanica Mlynské Nivy Bratislava

Miesto stavby:

Bratislava

Účel stavby:

Autobusová stanica

Investor:

HB Reavis

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre realizáciu stavby

Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií 

Rok:

2018