OCEĽOVÉ MOSTY 212, 213 D4R7

Miesto stavby:

OCEĽOVÉ MOSTY 212, 213 D4R7

Účel stavby:

Lávka pre cyklistov a peších

Investor:

NDS

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre realizáciu stavby

Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií 

Rok:

 

2018