TECHNOGYM MALÝ KRTÍŠ

Meno stavby:      Technogym Malý Krtíš

účel stavby:         Skladovacia hala

Investor:              Technogym

Forma výstavby:  Novostavba

Stupeň projektu: Statika pre stavebné povolenie

Rok:                        2018