Obchodné centrum
Polyfunkčný objekt
Dielenská dokumentácia
Prefabrikovaný skelet
Oceľové konštrukcie

Centrum obchodu a služieb Poprad

Miesto stavby:

Poprad

Účel stavby:

Obchodné centrum 

Investor:

BZ spol. s.r.o.         

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dok. PREFA   
Dielenská dok. OK           

Rok vypracovania:

03/2008

Zastavaná plocha:

7 776 m2

Obostavaný priestor:

54 432 m3

 

Prefabrikovaný skelet o rozmeroch 48m x  162m, výška 7m.