Oceľová konštrukcia
Oceľová konštrukcia
Oceľová konštrukcia
Tel
Telo
Teloc

Telocvičňa pre športové gymnázium v Trenčíne

Miesto stavby:

Trenčín

Účel stavby:

Telocvičňa

Investor:

VUC

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt oceľových konštrukcií

Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2017