LOGISTICKÉ CENTRUM GLS BUDČA

Miesto stavby:

Budča

Účel stavby:

Skladová hala

Investor:

GLS

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt Oceľových konštrukcií

Realizačný projekt Monolitických konštrukcií

Rok:

2017