Výrobná hala s administratívou
Brose
Brose2
Brose3
Brose4

Administratívna a výrobná hala BROSE II. ETAPA

Miesto stavby:

Prievidza

Účel stavby:

Výrobná hala a administrativa

Investor:

BROSE GmbH

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Dielenská dokumentácia PREFA a Oceľ

Rok:

2017 - 2018