VUSCH
VUSCH
3D model
VUSCH
VUSCH

Administratívna budova výskumného centra VÚSCH

Miesto stavby:

Košice

Účel stavby:

Administratívna budova

Investor:

VÚSCH a.s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt

Dielenská dokumentácia PREFA

Rok:

2016