DRB
DRB
DRB výstavba PREFA
DRB výstavba PREFA

DRB Považská Bystrica

Miesto stavby:

Považská Bystrica

Účel stavby:

Výrobný závod

Investor:

Dongil Rubber Belt Slovakia

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Komplexná projekčná
a inžinierská činnosť

Rok:

2015