Vodné dielo Trenčianske Biskupice II.

Miesto stavby:

Trenčianske Biskupice

Účel stavby:

Oceľové konštrukcie lávok nad haťovými poľami a bikoridorom

Investor:

EQ Horný Váh, s. r. o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačná statika                         Dielenská dokumentácia OK            

Rok:

2016