slovnaft1
slovanft2
slovnaft3
slovnaft4
slovnaft5
slovnaft6

Čerpacia stanica Slovnaft

Miesto stavby:

Bratislava

Účel stavby:

Čerpacia stanica

Investor:

Slovnaft, a. s. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK     Realizačný projekt

Rok:

2016