Technologické OK potrubia

Miesto stavby:

Rakúsko

Účel stavby:

technologické potrubia 

Investor:

Siemens VAI

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2014