Logistické centrum LIDL

Miesto stavby:

Sereď

Účel stavby:

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba

Investor:

LIDL SR, v. o. s. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačná statika                         Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2015