Hala pre výrobu netkaných textílií

Miesto stavby:

Hozelec

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

Tatra Textil, s. r. o. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt             Realizačná statika OK         Realizačná statika základových konštrukcií     Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2016