Kaufland a Obchodná Galéria

Miesto stavby:

Svidník

Účel stavby:

Vybudovanie obchodného zariadenia

Investor:

Kaufland Slovenská republika, v. o. s. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Komplexná projekčná činnosť               Projekt pre územné rozhodnutie               Projekt pre stavebné povolenie 

Rok:

2014