Logistické centrum Mediaprint KAPA

Miesto stavby:

Bratislava

Účel stavby:

 

Investor:

G.G.T., a. s. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačná statika                         Dielenská dokumentácia PREFA

Rok:

2015