Gréckokatolícky chrám a farská budova s pastoračnými priestormi

Miesto stavby:

Trenčín

Účel stavby:

Gréckokatolícky chrám, farská budova a pastoračné priestory 

Investor:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť TN

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt

Rok:

2013