Výrobna hala 525/8 s administratívou NEMAK - L.Vieska

Miesto stavby:

L. Vieska

Účel stavby:

Výrobná hala s administratívou

Investor:

NEMAK SLOVAKIA, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt 
Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2015