Paletový regálový sklad UNIPHARMA

Miesto stavby:

Bojnice

Účel stavby:

Skladový objekt

Investor:

UNIPHARMA a.s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt oceľových konštrukcií,
dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií

Rok:

2015