Skladovo-administratívny areál Bratislava SLIAČSKA

 

Miesto stavby:

Bratislava

Účel stavby:

Skladovo-administratívny objekt

Investor:

SLOVUNIT SLIAČSKA s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt oceľových konštrukcií 

a monolitických konštrukcií, dielenská 

dokumentácia oceľových konštrukcií,

autorský dozor

Rok:

2015