oceľová konštrukcia

Dostavba areálu SYSTEMAIR Kalinkovo

 

Miesto stavby:

Kalinkovo

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

IMOS-Systemair s.r.o.

Forma výstavby:

Dostavba nových hál

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK 

Rok:

2014