vizualizácia
vizualizácia
vizualizácia
prebiehajúca výstavba
prebiehajúca výstavba
prebiehajúca výstavba

Rekonštrukcia a výstavba nového závodu KFTS v Rajci

  

Miesto stavby:

Rajec

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

KFTS s.r.o.

Forma výstavby:

Rekonštrukcia a novostavba

Stupeň projektu:

Komplexná inžinierska a projekčná činnosť
Enviromentálna štúdia
Autorský dozor
Projekt pre stavebné povolenie
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia OK
Dielenská dokumentácia PREFY 

Rok:

2014