Slovaktual
Hala Slovaktual
Hala Slovaktual 1
Hala Slovaktual 2
Hala Slovaktual 3
3D model
3D model

Výrobná hala SLOVAKTUAL

 

Miesto stavby:

Pravenec

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

Slovaktual s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK
Realizačný projekt 

Rok:

2014