Základy
Yunus Emre
Yunus Emre

Yunus Emre - Mlynica vápenca

 Miesto:

Turecko

Účel stavby:

Mlynica vápanca

Inverstor:

ADULARYA

Forma výstavby:                     

Novostavba

Stupeň projektu:     

Statika oceľových konštrukcií, statika základových konštrukcií

Rok vypracovania:   

2013