Potrubné mosty DOMBASLE

 

 

Účel stavby:

Čistenie spalín

Forma výstavby: 

Novostavba

Stupeň projektu:               

výrobná dokumentácia OK

Rok vypracovania:   

2013

 

 

 

 

» Vzorová dokumentácia